obnoveni

Služby

Mezinárodní letniční společenství chce být skrze svou službu
proměňující silou do života každého člověka a vést lidi
především k duchovní zralosti.

Nechceme ukazovat na sebe, ale ve všem a vždy pouze vyvy-
šovat našeho Pána Ježíše Krista, bez kterého bychom nic
neznamenali. Naše společenstí je otevřené pro každého bez
rozdílu věku, vzdělání, národnosti a společenského posta-
vení, protože si uvědomujeme, že každý potřebuje Krista.

Jsme společenství, které se raduje s radujícími se a pláče
s plačícími, podpírá slabé a povzbuzuje zklamané...
Skrze vyučování Božího slova a rozvíjení osobního
vztahu s Bohem chceme přivádět lidi k opravdovému
životu v hojnosti.

 

POSLÁNI VYUČOVAT

“Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.” (1.Petr. 1:23)

 

Apoštolské centrum
teologických studií (A.C.T.S.)

Naše Biblická škola se koná o jednom víkendu v měsíci po dobu tří let. Během jejího absolvování si studenti prohloubí znalosti a porozumění Bibli a vybavují se pro křesťanskou službu.

Středeční Biblické studium

Setkání začíná v 18.00, Biblické studium v 19.00, končíme vždy ve 20.00.

reagan

skola

POSLÁNI ZÍSKÁVAT UČEDNÍKY

“Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů.” (Matouš 28:19)

 

Setkání žen - Dcery siónské

Každé první pondělí v měsíci od 18.00 (kromě letních prázdninových měsíců) zveme dámy nejen z Prahy na společné občerstvení a vyučování ze Slova Božího.

Setkání mužů

Jednou za čtvrtletí se naši muži sejdou dohromady k vyučování ze Slova Božího
a společnému občerstvení.

Učednický kurz pro mladé křesťany

Tento kurz o 18 lekcí Vám pomůže jít vpřed ve Vašem rostoucím vztahu s Bohem, seznámí Vás se základními tématy křesťanského života a víry. Jednotlivé lekce vyučujeme každou druhou naděli
od 16.00 do 17.00, kurz je zcela zdarma.

dcery

dekor

zeny1

m

POSLÁNI nést dobrou zprávu

“Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření..” (2.Kor. 5:19)

 

Evangelizace v ulicích

Kromě rozdávání letáků oslovujeme lidi na ulicích a modlíme se za jejich potřeby a sdílíme s nimi evangelium. Přimlouváme se za různé části města Prahy i za probuzení v dalších městech naší republiky.

Domácí Biblické studium

Nabízíme zdarma domácí Biblické studium pro každého, kdo má zájem se naučit více
o Božím Slově.  Čas a místo setkávání, stejně tak i délka studia, závisí
na jednotlivé domluvě.

Program pro děti z dětských domovů

Připravujeme speciální program pro děti, kde se zaměřujeme Boží lásku, zpíváme písně a každému dítěti dáváme malý dárek.

deri

 

vik

deti1

 

metro

 
© 2017 Mezinárodní letniční společenství